torsdag 30 maj 2013

Funktion

All rörelse handlar om funktion. Om användbarhet i verkliga livet.

Oavsett vad som står skrivet i böcker och teorier kvarstår frågan om vad som fungerar i verkligheten. Teorier är stöd att nå ett mål, en förståelse om processen dit och en karta över terrängen som ska utforskas. Men de är aldrig sanningen.

Sanningen är ett rörligt mål. Att diskutera vad som är rätt eller fel är många gånger lönlöst. Teorier och tankar ska betraktas utifrån om de kan användas i verkligheten. Det är viktigt att förstå varför något fungerar i teorin men aldrig till priset av att det saknas användbarhet i verkliga livet.

Träning är först och främst ett hantverk. I andra hand en vetenskap. Hantverket börjar och slutar med att få saker att fungera med motivation, rätt övning, rätt belastning, rätt intensitet och i precis rätt tid.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar