torsdag 13 juni 2013

Styrkor och svagheter

Att träna är en resa med små steg. En resa med långsamma förändringar och långsiktiga mål. Framstegen kommer från en ständigt växande mängd av träningspass. Inte från enstaka tillfällen av kanonpass.

Därför måste resan göras med kontinuitet och konstant träningstryck. Träna om och om igen. Att vilja räcker inte. Att hoppas räcker inte. Det som gäller är att träna. 

För att orka genomföra hundratals träningspass måste fokus ligga på dina styrkor. Det som du behärskar och är bra på. Du måste lära dig att känna igen dina styrkor och fokusera på att utveckla dem.

Det är det som ger träningslust och vilja att träna. 

Identifiera därefter dina svagheter och lär dig hantera dem. Svagheter är justeringar, korrigeringar eller i själva verket möjligheter att göra dig ännu bättre. Att göra det som du älskar ännu roligare.

Var objektiv, fokuserad och ständigt vaken på förändringar så blir din resa rolig och utvecklingskurvan oavkortat stigande.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar