söndag 9 juni 2013

Motstående krafter

Alla kroppsrörelser består av krafter som ska hållas emot av andra krafter.

När en boxare slår en rak höger hämtar högerbenet kraft ifrån golvet. Kraften förflyttas därefter med en vågrörelse till höften, axeln, armen och träffen sker med näven. Den här kraften är lätt att förstå. Men det finns en lika stor mothållande kraft som inte får glömmas. Det är den mothållande kraften med det främre benet. Utan det mothållet så blir slaget obalanserat, svagt och inte mycket ner än en dammvippa.

I många kast sker det principiellt på samma sätt. Ett ben hämtar kraft från golvet och förflyttar kraften till höften, axeln, armen som utför kastet. Det andra benet håller i mot med samma kraft. 

Det som avgör med vilken kvalité slaget eller kastet kan levereras med är individens förmåga att koordinera sina muskler, leder, senor och ligament i exakt rätt ögonblick.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar